Rok szkolny 2014/2015

Dlaczego warto czytać dzieciom?

Rola literatury w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Wiek przedszkolny to ważny okres w życiu dzieci, okres tworzenia się stałych nawyków, kształtowania się procesów uczuciowych i umysłowych. Właśnie w tym wieku trzeba dostarczyć dziecku wartościową, odpowiednią dla niego książkę, którą można ocenić jako wyraz osiągnięć estetycznych i społeczno – kulturalnych. Umiejętne stopniowanie lektury o dużej wartości artystycznej na każdym poziomie, podsuwanie książek interesujących , w żadnym razie czytanych pod przymusem – to nie tylko jeden
z najskuteczniejszych środków wychowawczych, ale i sposób na przyzwyczajanie do książki. Piękno literackiego obrazu wzbudza doznania już od najmłodszych lat i kształtuje postawę przyszłego czytelnika.
W pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym podkreślana jest potrzeba kształtowania wrażliwości dzieci na piękno żywego słowa, na kulturę języka, udostępniania dobrych wzorów sztuki literackiej. Dlatego niezbędne jest, aby poziom artystyczny w literaturze dziecięcej był bardzo wysoki. Książka powinna budzić doznania estetyczne pięknem obrazu literackiego, sposobem rozwijania akcji, charakteryzowania bohaterów oraz językiem i stylem odpowiednim do treści. Kontakt dziecka z literaturą wyzwala w nim chęć i gotowość do mówienia, wyrażania siebie i swoich emocji.
Początkowo książka w rękach dziecka jest pewnego rodzaju zabawką, przedmiotem manipulacyjnej zabawy. Stopniowo dziecko zaczyna interesować się obrazkiem, wodzi po nich palcem, mówi „tu dom, a tam drzewo”. Ale to zainteresowanie jest zmienne
i krótkotrwałe. Ponieważ małe dziecko nie potrafi jeszcze czytać, to pierwszymi przewodnikami po świecie literatury są najbliższe mu osoby z kręgu rodziny, a następnie nauczyciele przedszkola.
Wspólne czytanie powinno być czasem radości, spotkań, a przede wszystkim budowania więzi i tworzenia dobrych relacji z dzieckiem. Istotne jest jednak to, aby dziecko było aktywnym uczestnikiem tej magicznej czynności, jaką jest czytanie. Co zrobić, aby tak się stało?
Pozwólcie swoim dzieciom dokonać wyboru. Niech Was nie nudzi czytanie na okrągło tej samej książki. To pomaga dzieciom zapamiętać akcję, daje im także poczucie bezpieczeństwa.
Dobierając literaturę dla dziecka, należy wziąć pod uwagę:
– indywidualne zainteresowania dziecka
– barwne, bogate, przemawiające do wyobraźni dziecka ilustracje
– ciekawą strukturę książki (np. trójwymiarową)
Bardzo ważna jest także:
– miła atmosfera podczas czytania
– bliski kontakt dziecka z osobą , która czyta tekst
– zrozumiałe, wyraźne czytanie
– zmiana intonacji głosu w czasie czytania
– analizowanie z dzieckiem przeczytanego tekstu, zadawanie pytań
– odwoływanie się do doświadczeń dziecka
– oglądanie ilustracji nawiązujących do przeczytanego tekstu

ZACHĘCAMY TATUSIÓW I MAMUSIE DO ODKRYWANIA PRZYJEMNOŚCI PŁYNĄCEJ Z CZYTANIA KSIĄŻEK

Możliwość komentowania Dlaczego warto czytać dzieciom? została wyłączona