Aktualne

DYŻURY W PRZEDSZKOLACH

Dyżury w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry w 2024r. (rok szkolny 2023/2024)

 

Przedszkola publiczne funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

Planowanie przerw w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane jest z prowadzonymi w tym okresie pracami remontowymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycieli przedszkoli wynosi 35 dni roboczych t.j. 7 tygodni (podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 984ze zm.).

Dyżur w miesiącach wakacyjnych organizowany jest dla dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki lub wakacyjnego wypoczynku.

Dyrektor dyżurującego przedszkola organizuje opiekę dla dzieci z danego przedszkola oraz dla dzieci uczęszczających do innych przedszkoli w mieście, które mają przerwę wakacyjną.

 

Rodzice mają obowiązek złożyć do dnia 31 maja 2024r. w macierzystej placówce:

  • deklarację o potrzebie zapewnienia opieki w czasie dyżuru macierzystej placówki,
  • wniosek o przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola dyżurującego (wnioski dostępne we wszystkich placówkach przedszkolnych).

Możliwość komentowania DYŻURY W PRZEDSZKOLACH została wyłączona