Grupy IV – 6 latki – Biedronki

NAUCZYCIELE WYCHOWAWCY:
mgr Monika Kloza
mgr Jolanta Pytel – Maćkowiak

 

ZAJĘCIA DODATKOWE 

RYTMIKA – poniedziałek 10.00 – 10.30
J. ANGIELSKI – poniedziałek, piątek  9.00 – 9.30
RELIGIA – środa 11.00 – 12.00