Misja przedszkola

Daruję Ci miłość,

daruję Ci serce,
słyszę Twoje potrzeby,
widzę Twoje piękno,
kocham Cię, zostań ze mną.

Nasze przedszkole gwarantuje wszystkim wychowankom radosny i bezpieczny rozwój.
Każde dziecko traktowane jest indywidualnie i podmiotowo. Dzięki naszym działaniom czuje się akceptowane i szczęśliwe. Wszystkie dzieci przygotowujemy do przeżywania sukcesu, ale i także do radzenia sobie z porażkami.
Staramy się je chronić przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.
Szanujemy i chronimy godność osobistą każdego naszego wychowanka, oraz rozbudzamy umiejętność odbioru sztuki wszystkimi zmysłami.