Pracownicy Przedszkola

Skład Rady Pedagogicznej

Skład Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 6 w Tarnowskich Górach

mgr Pietrzak Elżbieta – DYREKTOR

GRUPA I – RADOSNE TYGRYSKI – 3 latki
mgr Julia Mróz
mgr Jadwiga Kowalska

GRUPA II – WESOŁE MISIE – 4 latki
mgr Wioletta Jabłońska – Szyguła

GRUPA III – MOTYLKI- 5 i 6 latki
mgr Magdalena Kubera
mgr Joanna Mróz

GRUPA IV – BIEDRONKI – 6 latki
mgr Monika Kloza
mgr Jolanta Pytel – Maćkowiak

GRUPA V – PSZCZÓŁKI – 4 i 5 latki
mgr Małgorzata Janicka

mgr Aleksandra Głaz – Nauczyciel Języka Angielskiego
mgr Pawlak Katarzyna – Katechetka
mgr Anna Kuś – Nauczyciel Rytmiki

mgr Gluch – Górniak Agnieszka – Logopeda
mgr Patrycja Kotelon – Langosz – Psycholog
mgr Magdalena Wojnar – Pedagog Specjalny

Pracownicy administracyjni
Tarach Maria – Starszy intendent

Pracownicy obsługi
Fröhlich Ewelina – Kucharka
König Brygida – Pomoc kuchenna
Kołton Iwona – Pomoc kuchenna
Błaszczyk Sabina – Pomoc kuchenna
Krzysteczko – Nowak Gabriela – Pomoc kuchenna

Rój Grażyna – Pomoc wychowawcza
Dubińska Katarzyna – Pomoc wychowawcza
Maćkowiak Paulina – Pomoc wychowawcza
Jabłońska Dorota – Pomoc wychowawcza/ Woźna oddziałowa
Konieczny Donata – Woźna oddziałowa
Krzyszpin Barbara – Woźna oddziałowa
Szula Małgorzata – Woźna oddziałowa
Trocińska Jolanta – Woźna oddziałowa
Tarach Antoni – Woźny-konserwator