Pracownicy Przedszkola

Skład Rady Pedagogicznej

Skład Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 6 w Tarnowskich Górach

mgr Pietrzak Elżbieta – DYREKTOR

GRUPA I – RADOSNE TYGRYSKI – 3 latki
mgr Wioletta Jabłońska – Szyguła
mgr Elżbieta Pietrzak

GRUPA II – WESOŁE MISIE – 4 latki
mgr Małgorzata Janicka

GRUPA III – MOTYLKI- 5 i 6 latki
mgr Julia Mróz
mgr Jolanta Pytel – Maćkowiak

GRUPA IV – BIEDRONKI – 6 latki
mgr Monika Kloza
mgr Małgorzata Nieora

GRUPA V – PSZCZÓŁKI – 4 i 5 latki
mgr Magdalena Kubera
mgr Joanna Mróz

mgr Gluch – Górniak Agnieszka – Logopeda
Piwoński Patryk – Nauczyciel Języka Angielskiego
Pawlak Katarzyna – Katechetka
Anna Kuś – Nauczyciel Rytmiki

Pracownicy administracyjni
Tarach Maria – Starszy intendent

Pracownicy obsługi
Fröhlich Ewelina – Kucharka
König Brygida – Pomoc kuchenna
Kołton Iwona – Pomoc kuchenna
Błaszczyk Sabina – Pomoc kuchenna
Krzysteczko – Nowak Gabriela – Pomoc kuchenna

Rój Grażyna – Pomoc wychowawcza
Dubińska Katarzyna – Pomoc wychowawcza
Jabłońska Dorota – Pomoc wychowawcza/ Woźna oddziałowa
Konieczny Donata – Woźna oddziałowa
Krzyszpin Barbara – Woźna oddziałowa
Szula Małgorzata – Woźna oddziałowa
Łazaj Grażyna – Woźna oddziałowa
Trocińska Jolanta – Woźna oddziałowa
Tarach Antoni – Woźny-konserwator