• Aktualne

    Informacja dla Rodziców

    Rodzice przebywając na terenie  przedszkola zachowują wszelkie środki ostrożności: osłona ust i nosa (maseczka), wchodząc należy zdezynfekować ręce. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci w korytarzu przedszkolnym (przed szatnią). Rodzice przebywając w korytarzu przedszkolnym…