Aktualne

Informacja dla Rodziców

  1. Rodzice przebywając na terenie  przedszkola zachowują wszelkie środki ostrożności: osłona ust i nosa (maseczka), wchodząc należy zdezynfekować ręce.
  2. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci w korytarzu przedszkolnym (przed szatnią).
  3. Rodzice przebywając w korytarzu przedszkolnym zachowują pomiędzy sobą dystans, co najmniej 1,5 m.
  4. Rodzice przestrzegają godzin przyprowadzania dzieci do przedszkola (tj. do godziny 8:15) oraz godzin odbierania (tj. od godziny 12:30 -13:30 oraz od godziny 14:30 – 17:00)
  5. Rodzice przyprowadzają do przedszkola dziecko zdrowe, bez oznak choroby.
  6. Rodzice konsultują się z nauczycielami po wcześniejszym umówieniu się: telefonicznie lub drogą e-mail.
  7. Nauczyciele nie udzielają informacji o dziecku w szatni i przy drzwiach sali.  Wyjątkiem są informacje bieżące dotyczące, np.  jedzenia lub nieprzewidzianych wydarzeń, które miały miejsce w danym dniu.
  8. Rodzice terminowo regulują opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu, tj. do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
  9. Zabawki pluszowe dopuszczalne są jedynie w sytuacjach trudnych, dotyczących dzieci nowoprzyjętych.
Możliwość komentowania Informacja dla Rodziców została wyłączona